Dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie zachęca osoby bezrobotne do udziału w szkoleniach, które zwiększają szansę zatrudnienia poprzez zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych. Oferuje bony szkoleniowe oraz szkolenia z zakresu prawa jazdy. Obie formy będą finansowane z środków unijnych i dotyczą bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie - podkreśla jego dyrektor Piotr Janiak.

O bon szkoleniowy do 4 500 złotych może ubiegać się osoba bezrobotna, która nie ukończyła 30 roku życia, potrafi uprawdopodobnić podjęcie zatrudnienia bądź utworzenia własnej działalności gospodarczej, oczywiście po zakończeniu szkolenia. Może się ono odbywać także on-line w jednostce szkoleniowej posiadającej wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy. Bon jest refundowany z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


na fot.: Piotr Janiak / dyrektor PUP w Pleszewie

Druga oferta PUP skierowana jest dla osób po trzydziestce w tym: kobiet, osób trwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 50. roku życia, emigrantów, reemigrantów, osób oraz rodzin osób, które odchodzą z pracy w rolnictwie. Dla tej grupy stworzono możliwość szkolenia z zakresu prawa jazdy, m.in. kategorii CE, kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną na przewóz rzeczy, z zakresu prawa jazdy kategorii D (dla osób z kategorią B) wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną na przewóz osób.

Te szkolenia finansuje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny. Szczegółowe informacje na temat obu form pomocy, zainteresowani znajdą na stronie www.pleszew.praca.gov.pl lub pod nr telefonu 62 7427 425 (wew. 276).

na fot.: PUP w Pleszewie

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).