Cenne listy

Do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie trafiła dziewiętnastowieczna korespondencja hrabiego Jana Działyńskiego z pierwszym ogrodnikiem Janem Falkowskim. Listy z lat 1864 - 1875 dokumentują początkowy okres tworzenia parku w Gołuchowie. Dla pleszewskiego historyka Andrzeja Szymańskiego listy stały się przyczynkiem do napisania artykułu "O początkach organizacji parku i ogrodu gołuchowskiego w świetle nowych źródeł".

Listy Bernardowi Roźmiarkowi - Ośrodkowi Kultury Leśnej w Gołuchowie przekazała pleszewianka Ewa Szpunt - długoletnia dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew, żona Jerzego Szpunta - twórcy Muzeum Regionalnego w Pleszewie. Korespondencja pomiędzy Janem Działyńskim i ogrodnikiem Janem Falkowskim była przechowywana w rodzinie Łagodzińskich, z których pochodzi Ewa Szpunt.

na fot. od lewej: Benedykt Roźmiarek / dyrektor OKL w Gołuchowie, Ewa Szpunt / była dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew

Zanim zbiór 13 listów trafił do OKL, gdzie zostanie poddany konserwacji i utrwalony w formie cyfrowej, miał go w swoich rękach historyk Andrzej Szymański z Pleszewa, który napisał artykuł do najnowszego tomu „Studiów i Materiałów Ośrodka Kultury Leśnej”.

na fot. z prawej: Andrzej Szymański / historyk z Pleszewa

Listy hrabiego Działyńskiego do pierwszego ogrodnika są źródłem wiedzy o tym, jak powstawał gołuchowski ogród, park, jakie drzewa i krzewy sadzono, wskazówki, jak je pielęgnować. Są w nich wskazówki, gdzie budować czworaki i sześcioraki dla pracowników folwarku. Nie brakuje w listach wątków osobistych m.in. o tym, że trzeba szykować ogród warzywny na przyjazd księżnej Izabeli do Gołuchowa na lato. Jest też o wojnie francusko - pruskiej w latach 1870/71, która też miała wpływ na powstawanie parku w Gołuchowie.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).