Teleopieka dla pleszewian

Pleszew przystąpił do realizacji programu Teleopieki dla osób starszych. Projekt jest realizowany w ramach „Wielkopolskiego Systemu Opieki Seniora na lata 2023 – 2024”, finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, mogą się zgłaszać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Projekt Teleopieki dla osób starszych skierowany jest do seniorów, zwłaszcza mieszkających samotnie. W projekcie chodzi o przetestowanie usługi teleopieki dostępnej 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Ma to zwiększyć poczucia bezpieczeństwa seniorek i seniorów. Opaska na rękę, którą uczestnik projektu otrzyma, ma funkcję lokalizacji, pomiaru podstawowych parametrów życiowych, a także kluczowy dla projektu – system przywoławczy SOS. Opaski będą obsługiwane przez telecentrum i na bieżąco monitorowane. Z jednej strony teleopieka jest formą profilaktyki, która ma służyć utrzymaniu samodzielności seniorek i seniorów, z drugiej strony jest uzupełnieniem usług opiekuńczych. Odciąża też opiekunki i opiekunów osób starszych. Idealnie wpisuje się w realizację Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025, którego kluczową ideą jest podnoszenie jakości życia seniorów poprzez umożliwienie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi i aktywnymi.

Osoby w wieku 60+ z terenu MiG Pleszew, zainteresowane udziałem w projekcie, który potrwać może 20 miesięcy, proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie pod nr tel. 62 580 12 05.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).