Pleszewskie wyzwania

Mieszkalnictwo, edukacja, mobilność gminna, poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej, poprawa jakości życia mieszkańców - to priorytety inwestycyjne przyszłorocznego budżetu MiG Pleszew. Na inwestycje zaplanowano rekordową kwotę 65 000 000 złotych. W tym 45 000 000 to środki własne, reszta pochodzi z środków zewnętrznych - powiedział radiuCENTRUM Arkadiusz Ptak - burmistrz MiG Pleszew.

Najważniejsze jest mieszkalnictwo i 30 000 000 złotych, w tym 9 000 000 zł z budżetu MiG Pleszew, reszta to środki Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, także te pochodzące z dotacji rządowej. Sztandarowa jest budowa dwóch bloków przy ul. Mieszka I i mieszkań komunalnych przy Sienkiewicza, Podgórnej i lokali pod wynajem w bloku na rogu Poznańskiej i Bogusza.

Po drugie edukacja i 7 500 000 zł na remonty i rozbudowę szkoły w Lenartowicach. Trzeci priorytet to zrównoważona mobilność gminna i 9 000 000 zł na budowę 380 miejsc parkingowych typu park&ride przy dworcu PKP w Kowalewie, przy Ogrodowej i przy ul. Kilińskiego. Mobilność to też rowery i ścieżki rowerowe w Pleszewie przy Wierzbowej, Szpitalnej, Ogrodowej, Sienkiewicza i przy DK nr 11 Kuczków - Janków - Krzywosądów i Pleszew - Piekarzew.

na fot.: Bloki przy ul. Mieszka I i Poniatowskiego

Po czwarte remonty dróg, w tym ulicy Kossaka i wszystkich przyległych w Pleszewie oraz kilku dróg w gminie, w tym w Kowalewie, Jankowie, Nowej Wsi, Suchorzewie. Po piąte, poprawa jakości życia mieszkańców a więc urządzenie kawiarni przy kinie Hel, czy budowę dróg sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości, w Kowalewie i Samulskiego przy Famocie w Pleszewie.

Burmistrz Arkadiusz Ptak widzi też zagrożenia dotyczące realizacji budżetu: inflację, drastyczne podwyżki cen, trudną sytuację na rynku budowlanym. Wielką niewiadomą są rezultaty zmian w Polskim Ładzie, gdzie zdaniem burmistrza Pleszewa - przeszacowano wpływy z dochodów PIT i CIT.

na fot.: Kamienica do remontu przy Sienkiewicza

na fot.: Kino Hel, gdzie ma powstać kawiarnia

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).