Patron od ognia

530 lat temu - 4 maja 1493 roku w Pleszewie odbywał się jarmark z okazji świętego Floriana, patrona kaplicy gotyckiej, która dała początek kościółkowi i parafii pod wezwaniem patrona strażaków. W 2022 roku jarmarku w Pleszewie nie ma, ale jest odpust z udziałem władz miasta, powiatu oraz strażaków.

Przywilej na organizowanie dwóch jarmarków w roku - jednego w sierpniu w dzień odpustu w parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela i drugiego 4 maja w dzień świętego Floriana, patrona kaplicy pod tym wezwaniem - nadal miastu Pleszewowi król Jan Olbracht. Świadczy to o randze kapliczki, której obecność w dziejach Pleszewa odnotowano już w roku 1444. Położona w znacznej odległości od centrum średniowiecznego miasteczka gotycka kaplica, z późniejszą drewnianą przybudówką, była miejscem, do którego przenosiło się życie religijne pleszewian - najpierw w XVI wieku, kiedy kościół parafialny przejęli innowiercy. Po raz drugi kościółek stał się ważny po wielkim pożarze Pleszewa w 1806 roku, kiedy spłonęły 2/3 miasta, w tym kościół farny. To tu w pustelni zamieszkał wikariusz i tu odbywały się liturgie mszy św. oraz pochówki zmarłych. I trzecia odsłona - to lata 50. XX wieku, kiedy wokół kościółka wyrosły duże osiedla mieszkaniowe. Wkrótce przestał wystarczać. I chociaż od ponad 30 lat parafia ma nowy kościół, św. Florian otaczany jest czcią wiernych. W latach 10. XXI wieku poddano go rewitalizacji przy wsparciu funduszy unijnych. Nadal jednak restauracji wymagają detale. Z okazji św. Floriana do kościółka na odpust przybywają władze powiatu pleszewskiego, miasta Pleszewa a przede wszystkim strażacy - zawodowcy i ochotnicy.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).