Panie w radach

Zaledwie co trzeci radny w powiecie, miastach oraz gminach powiatu pleszewskiego jest kobietą. Najwięcej pań radnych jest w Radzie Miejskiej Gminy Chocz. Żadnej pani nie ma w Radzie Gminy Gizałki. Po raz pierwszy, od początku tej kadencji, w ratuszu pleszewskim pracuje pani wiceburmistrz, od kilku kadencji panią wiceburmistrz ma Dobrzyca.

W całym powiecie pleszewskim pracuje 105 radnych. W tym jest 35 kobiet. Najwięcej pań - bo aż 10 na 15 radnych zasiada w Radzie Miejskiej Gminy Chocz. Także funkcję przewodniczej rady wywalczyła sobie w Choczu kobieta. W Radzie Miejskiej w Pleszewie również większość stanowią panie. Jest ich 11, panów jest 10. Funkcję przewodniczącej powierzono kobiecie. Na drugim biegunie lokuje się gmina Gizałki, gdzie do Rady Gminy, po wyborach w 2018 roku, nie weszła żadna kobieta. Tylko po trzy panie zasiadają w 15 - osobowych radach w Dobrzycy i w Gołuchowie. W gminie Czermin pań jest 6 na 15 radnych. W Radzie Powiatu też przeważają panowie, wśród 19 radnych są tylko dwie kobiety. Żadna z pań nie ma funkcji w Zarządzie Powiatu ani w prezydium. Starostą powiatu pleszewskiego jest mężczyzna, wicestarostą i skarbnikiem też są panowie. Tylko funkcję sekretarza sprawuje kobieta. Podobnie jest we wszystkich samorządach gmin i w mieście Pleszewie. Mamy na terenie powiatu pleszewskiego dwie panie wiceburmistrzynie. Po zmianie na stanowisku burmistrza w Pleszewie, jedną z wice została kobieta. Od dobrych kilku lat funkcjonuje pani wiceburmistrz w Dobrzycy, nota bene żona pleszewskiego starosty. Ale była ona zastępcą burmistrza Dobrzycy zanim jej mąż został starostą powiatu pleszewskiego.

na fot.: Rada Powiatu Pleszewskiego - tylko 2 kobiety

na fot.: Rada Miejska w Pleszewie

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).