Odpustowo

Trzy dni trwa odpust w Sanktuarium Maryjnym w Tursku (pow. pleszewski). W tym roku przypada 355. rocznica uznania wizerunku Matki Bożej Łaskawej z kościoła w Tursku za "łaskami słynący". Sumę odpustową w niedzielę odprawił biskup kaliski Łukasz Buzun.

Z obrazem z Matką Bożą Łaskawą w środku i św. Michałem Archaniołem oraz św. Barbarą po bokach jest związana ciekawa historia. A wydarzyć się miała w maju 1764 roku, kiedy po śmierci króla Augusta II Sasa trwały w Rzeczypospolitej modlitwy o wybór kolejnego króla. Miał nim być Stanisław August Poniatowski.

W Lenartowicach pod Pleszewem żona Jana Biadały sprzątała dom przed Zielonymi Świątkami. Wyniosła z domu do wyschnięcia zawilgotniały święty obrazek na drewnie, który "przy bezwietrznej pogodzie, na oczach wielu" uniósł się w górę i miał poszybować na wschód.

Osiadł w Tursku, na piasku. Ludzie uznali to za cud. Zbudowali kapliczkę, a 13 lat później kościół z obrazem w ołtarzu głównym. Uznano go za "cudami słynący".

W czasie zaboru pruskiego na Zielone Świątki zmierzali tu pątnicy - nawet zza Prosny. Za sprzedane złote wota słomiany dach wymieniono na blaszany. W 1968 roku kardynał Stefan Wyszyński ukoronował obraz złotymi koronami.

Kult MB Łaskawej w Tursku trwa nadal. Także w tym roku nowy proboszcz, ks. Piotr Górski zaprasza na trzydniową modlitwę do pięknego i malowniczo położonego Turska.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).