Mniejsze kapslowe

Rada Miejska w Pleszewie podjęła uchwałę o zwolnieniach z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych właścicieli 24 pubów i restauracji w Pleszewie i gminie. Zwolnienia dotyczą I raty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Restauracje, kawiarnie i puby są zamknięte dla gości od kilku miesięcy. Świadczą tylko usługi kulinarne na wynos ale nie dotyczy to alkoholu, który jest przeznaczony do konsumpcji na miejscu. Tymczasem za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych muszą gminie płacić, co wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Rada Miejska, mając na uwadze trudną sytuację, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy, podjęła uchwałę o zwolnieniach z 1/3 opłaty rocznej za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku. Dotyczy to 24 restauracji, kawiarni, pubów. Uchwała, którą radni podjęli w czwartek na nadzwyczajnej sesji, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Musi ją jeszcze zaakceptować wojewoda.

Z każdym uprawnionym do wnioskowania o zwolnienie z opłaty, UMiG będzie się kontaktował indywidualnie. Odpowiadając na wniosek radnej Małgorzaty Wysockiej - Balcerek, sugerującej zwroty części opłat restauratorom za ostatni kwartał 2020 roku, kiedy też lokale były zamknięte, burmistrz Arkadiusz Ptak powiedział, że w tej sprawie w przyszłym tygodniu spotkają się kluby radnych i rzecz rozważą.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).