Kominy do przeglądu

U progu sezonu zimowego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku kontroli obiektów. Chodzi m.in. o systemy grzewcze, drożność i szczelność kominów, sprawność wentylacji, dachy - podkreśla Barbara Kordala PINB w Pleszewie.

Inspektor przypomina, że w myśl art. 61 - 65 Prawa budowlanego zarządcy i właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymywania obiektów w należytym stanie i zapewnienia bezpiecznego ich użytkowania. Mają też obowiązek sprawdzenia czy wszystkie elementy budynku narażone na działanie wiatru, deszczu, śniegu, są odpowiednio zabezpieczone.

Sprawdzeniu podlegają też wszystkie urządzenia sanitarne w tym gromadzące ścieki i odpady. Raz w roku, zwłaszcza przed zimą, osoba do tego uprawniona musi zajrzeć do przewodu kominowego, sprawdzić m.in. jego drożność i szczelność, siłę ciągu komina, działanie wentylacji. Szczególną uwagę należy poświecić przeglądom instalacji w budynkach starszych i rzadziej remontowanych. Zarządca powinien mieć protokoły przeglądów, a wszystkie usterki powinny być uzupełnione - podkreśla Barbara Koedala - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).