Dni Pola w Marszewie

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza w tę niedzielę na Marszewskie Dni Pola w Marszewie koło Pleszewa (pow. pleszewski). W tym roku spotkanie z rolnikami na polu demonstracyjnym WODR odbędzie się pod hasłem "Łącznikiem tradycji z nowoczesnością".

Marszewskie Dni Pola są organizowane od 1997 roku i cieszą się dużą popularnością wśród rolników i mieszkańców regionu. Na odwiedzających czekają prelekcje, pokazy, ciekawe wykłady i prezentacje, w tym kolekcja odmian roślin uprawnych do upowszechnienia. W tym roku składa się ona z 81 odmian i 15 gatunków roślin uprawianych w regionie - jęczmienia (7 odmian ozimych, 6 odmian jarych), żyta (5 odmian ozimych, 4 odmiany jare, 4 odmiany jare wysiane jako przewódki), pszenicy (20 odmian ozimych, 4 odmiany jare), pszenżyta (7 odmian ozimych, 1 odmiana jara), owsa (1 odmiana), kukurydzy (18 odmian), łubinu wąskolistnego (2 odmiany).

W tegorocznej kolekcji znalazły się także mieszanki roślin poplonowych oraz zboża przewódkowe. Na potrzeby prowadzonego w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego monitoringu agrofagów założono również poletka testowe buraków cukrowych, pomidorów gruntowych oraz ziemniaków. "Zastosowane technologie uprawy opisano i zebrano w 'Informatorze Pola' dostępnym na stoisku WODR" - powiedziała radiuCENTRUM Wiesława Witaszak, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 7 w Marszewie. Zainteresowani będą mogli zapoznać się ze stosowaną na polach demonstracyjnych ochroną herbicydową, fungicydową i insektycydową oraz zastosowanym nawożeniem.

Dla odwiedzających pola demonstracyjne przygotowano ciekawy program z częścią prelekcyjną z zakresu wykorzystania mikroorganizmów w podnoszeniu żyzności gleby i rolnictwa regeneratywnego. Na uwagę zasługują pokazy polowe z wykorzystaniem kolekcji odmian roślin rolniczych z użyciem N-testera i zastosowaniem dronów do zwalczania omacnicy prosowianki w uprawie kukurydzy.

Bardzo ciekawie i kreatywnie zapowiada się pokaz plecionkarski, w trakcie którego mistrz plecionkarstwa pokaże możliwości wykonania różnych elementów dekoracyjnych przy wykorzystaniu słomy z prawie zapomnianych odmian zbóż.

Dni Pola potrwają w niedzielę od 10:00 do 16:00

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).