Dla wsi

123 000 złotych otrzymają gminy Czermin, Chocz, Gizałki (pow. pleszewski) z programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020. Dotacje będą przeznaczone na zagospodarowanie przestrzeni publicznej, ale też na organizację imprez dla lokalnych społeczności.

Po 30 000 złotych dofinansowania w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" otrzymały trzy sołectwa: Czermin na zagospodarowanie przestrzeni publicznej, Brudzewek w gminie Chocz na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, Szymanowice w gminie Gizałki na rozbudowę i przebudowę sali wiejskiej. Ponad 17 000 złotych przyznano sołectwu Tomice w gminie Gizałki na budowę wiat rekreacyjnych przy Gminnym Centrum Kultury.

na fot. od lewej: Maciej Wasielewski / starosta pleszewski, Krzysztof Grabowski / wicemarszałek Woj. Wielkopolskiego

W konkursie "Nasza wieś naszą wspólną sprawą", z dotacji w wysokości 10 000 złotych, skorzystają dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Chocz: OSP Niniew na jubileuszowy festyn z posadzeniem drzew i krzewów z okazji 90 - lecia tamtejszej jednostki i 100 - lecia odzyskania niepodległości oraz OSP Kwileń na zorganizowanie diamentowych godów strażackich. Umowy zostały podpisane w pleszewskim starostwie przez wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego, starostę Macieja Wasielewskiego, wójtów, skarbników, szefów OSP.

na fot. od lewej: Maciej Wasielewski / starosta pleszewski, Krzysztof Grabowski / wicemarszałek Woj. Wielkopolskiego, Sławomir Spychaj / wójt Czermina, Jarosław Kowalski / skarbnik

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).