Czas na człowieka roku

Do końca grudnia można zgłaszać kandydatów do tytułu Pleszewianina Roku 2019. Do 10 grudnia organizacje pozarządowe mogą proponować swoich przedstawicieli do pracy w Kapitule Honorowej, w której mogą też być radni, sołtysi, szefowie osiedli. Wystarczy, że złożą pisemną deklarację - powiedział radiuCENTRUM sekretarz kapituły Adam Staszak.

Do tej pory w skład Kapituły wchodzili dotychczasowi Ludzie Roku i Pleszewianie Roku. Teraz jej skład się poszerzy i docelowo może ona liczyć nawet 100 osób, z których każda w ostatecznym głosowaniu będzie mieć tylko jeden głos. Inne procedury się nie zmieniają. Kandydatów do tytułu Pleszewianina Roku 2019, z uzasadnieniem, można zgłaszać w UMiG Pleszew, w Muzeum Regionalnym i w redakcjach obu pleszewskich tygodników do 31 grudnia. W styczniu głosowanie SMS-owe. Ostatecznie Pleszewianina Roku wybierze Kapituła Honorowa, która doda głosy oddane w głosowaniu SMS-owym, do głosów oddanych przez swoich członków w głosowaniu tajnym. Wręczenie tytułu Pleszewianinowi Roku 2019 odbędzie się 30 stycznia 2020 roku w Zajezdni Kultury.

Ale najpierw trzeba kandydatów do tytułu wyszukać, ukazać ich osiągnięcia, przekonać do kandydowania. I na to organizacje, bo to one najczęściej kandydatów nominują, mają czas do końca grudnia.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).