Biorą się za ścieki

Władze Pleszewa zapowiadają porządkowanie gospodarki ściekowej. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy rozpoczną się kontrole przydomowych szamb i oczyszczalni ścieków. Urzędnicy będą sprawdzać, czy właściciele nieruchomości ze zbiornikami bezodpływowymi posiadają umowy z firmami na wywóz nieczystości. Temat ten dominował ostatnie obrady pleszewskich radnych.

Będą sprawdzane posesje, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej. Właściciele domów, którzy korzystają ze zbiorników bezodpływowych, a jest ich w MiG Pleszew ponad 2000, będą zobligowani do przedstawienia umowy z firmą, która wywozi nieczystości. Chodzi o wyłapanie tych, którzy odprowadzają ścieki na pole, do rowu, do rzeki, ale też o nieszczelne szamba, które zatruwają środowisko. Zbiorniki bezodpływowe będą poddawane kontroli co 2 lata, do czego władze gminy zobowiązuje ustawa. Kontrolerzy sprawdzą, czy ścieki są wywożone legalnie, ale też czy ilość ścieków pokrywa się z ilością pobranej wody. Pleszewianin bez umowy, będzie wezwany do jej zawarcia, a jeśli będzie się uchylać, zostanie "z automatu" wciągnięty na rok do systemu gminnego z maksymalną opłatą 70 zł za m3 ścieków. Od tej decyzji nie będzie odwołania; chodzi o wymuszenie umowy z firmą, która posiada koncesję wydawaną na 10 lat. "Nowe przepisy pozwolą też sprawdzić, dokąd firmy wywożą ścieki" - mówił na sesji rady miejskiej zastępca burmistrza, Andrzej Jędruszek.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).