Zapłacą ?

Nawet 75 000 zł może wynieść kara dla Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości za bezprawne umieszczenie w pasach drogowych na terenie powiatu ostrowskiego reklam wyborczych Ryszarda Czarneckiego. Jest już decyzja Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim w tej sprawie, ale postępowania administracyjnego jeszcze nie zakończono.

Jak informowało radioCENTRUM, duża liczba banerów wyborczych Ryszarda Czarneckiego pojawiła się w pasie dróg powiatowych na terenie kilku miast i miejscowości powiatu ostrowskiego już 2 maja.

Zauważyła to między innymi radna powiatowa Małgorzata Urbaniak, która w Powiatowym Zarządzie Dróg złożyła wniosek o wymierzenie i wyegzekwowanie stosownych kar administracyjnych od komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.

"Powiatowy Zarząd Dróg najpierw dokładnie sprawdził wniosek radnej i na tej podstawie wymierzył stosowne kary" - powiedział radiuCENTRUM dyrektor PZD, Piotr Śniegowski:

"W związku z wyborami do parlamentu europejskiego w pasach drogowych dróg na terenie powiatu ostrowskiego pojawiły się reklamy wyborcze. Niektóre z nich bez zezwolenia. Zostało wszczętych 20 postępowań, na podstawie których wystawiono 12 decyzji naliczających kary za umieszczenie tych reklam bez zezwolenia. Te kary opiewają na kwotę ponad 75 000 zł i w zdecydowanej większości dotyczą komitetu Prawa i Sprawiedliwości."

Ta decyzja nie oznacza jednak automatycznego wyegzekwowania należności. Jak ustaliliśmy, komitet PiS wniósł odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Wniosek komitetu czeka na rozpatrzenie, ale ostateczną decyzję i tak podejmie sąd administracyjny.

Bardzo ważny jest też czas, bo w myśl prawa wyborczego komitet wyborczy ulega rozwiązaniu w 60 dni po złożeniu sprawozdania finansowego.

Ryszard Czarnecki kandydował z 2 miejsca wielkopolskiej listy Prawa i Sprawiedliwości i pomimo szeroko zakrojonej kampanii nie zdobył mandatu do Parlamentu Europejskiego.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).