Wygaszą ?

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, odpowiadając na wniosek wojewody wielkopolskiego, przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i zaopiniuje, czy należy wygasić mandaty dwojgu ostrowskim radnym. Decyzję w tej sprawie powinna podjąć rada miejska, a jeśli tego nie uczyni, to wojewoda ostatecznie zadecyduje, czy Elżbieta Grochowska i Szymon Matyśkiewicz będą mogli nadal pełnić funkcję radnego.

Cała sprawa zaczęła się, gdy wojewoda wielkopolski został poinformowany o zaistnieniu przesłanek, które mogą obligować radę gminy do stwierdzania wygaśnięcia mandatu dwojga radnych: Elżbiety Grochowskiej oraz Szymona Matyśkiewicza.

Grochowska weszła do rady z list Prawa i Sprawiedliwości, ale niemal natychmiast przeszła do popierającego prezydent Beatę Klimek klubu Przyjazne Miasto, za co została wiceprzewodniczącą rady miejskiej. Ten sam klub reprezentuje od początku radny Matyśkiewicz.

Rada miejska ma teraz obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, co w jej imieniu wykona komisja skarg i wniosków, której przewodzi radny Damian Grzeszczyk. Każda z rozpatrywanych spraw jest inna – zaznacza przewodniczący komisji, który z zawodu jest mecenasem.

„W przypadku pani radnej zbadaniu podlegać będzie, czy prowadzi działalność gospodarczą oraz czy nastąpiło wykorzystanie mienia komunalnego w przypadku prowadzenia tej działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku pana radnego jest inny problem. Niemal wszyscy radni od wielu miesięcy otrzymywali, mniej lub bardziej anonimowe, informacje że radny startuje w konkursach organizowanych ze środków gminnych. Zatem pytanie brzmi, czy robi to zgodnie z ustawami, a zwłaszcza z ustawą o samorządzie gminnym, czy nie”.

Wspomniana ustawa zakazuje radnym prowadzenia działalności na szeroko rozumianym majątku gminnym.

Komisja skarg i wniosków zbierze się w tej sprawie 13 stycznia, ale wcale nie jest przesądzone, że wtedy wyda swoją opinię. Nawet jeśli do tego dojdzie, to opinia komisji nie jest wiążąca. Takie prawo przysługuje radzie miejskiej, której decyzje może zmienić jedynie wojewoda.

Do tego jednak jeszcze daleka droga. Na razie oboje radnych zostało poproszonych o złożenie wyjaśnień i w zależności od tego, jakie okoliczności w nich wskażą, będzie przebiegała dalsza procedura.

Stawką w tej rozgrywce są nie tylko ich mandaty, ale także utrzymanie kruchej większości klubu Przyjazne Miasto w radzie miejskiej.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).