Więcej za śmieci

Od 1 marca zamieniają się stawki i zasady pobierania opłat za wywóz śmieci w gminie Ostrów Wielkopolski. Mieszkańcy muszą wypełnić nowe deklaracje, a pomagać im w tym mają sołtysi poszczególnych wsi.

Dotąd wysokość opłaty naliczano od liczby osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe, przy czym obowiązywały zniżki dla rodzin wielopokoleniowych. Teraz obowiązywać będzie jedna stawka dla wszystkich.

Zastępca Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski Antoni Hadryś tłumaczy podwyżkę opłat między innymi zmianami w przepisach: „W tym systemie, który był dotychczas musieliśmy dokładać do tego rocznie około 600 tysięcy złotych. W myśl ustawy, finansowanie całego cyklu zbierania i zagospodarowania odpadów powinno pochodzić od mieszkańców”.

Stawkę za wywóz śmieci ustalono w Gminie Ostrów Wielkopolski na poziomie 23 złotych od osoby miesięcznie. Osoby, które mają i używają w swoich gospodarstwach kompostowniki mogą liczyć na obniżenie stawki do 21 zł.
Dodatkowo, od 1 marca obowiązek segregowania odpadów spoczywa na wszystkich użytkownikach.

Mieszkańcy muszą też złożone nowe deklaracje. Pomagać im w tym będą sołtysi, którzy będą sukcesywnie odwiedzać z nowymi drukami wszystkie gospodarstwa domowe. W niektórych wsiach organizowane będą też specjalne spotkania w tym celu. Nową deklarację można też pobrać i złożyć w siedzibie urzędu gminy, przy ulicy Gimnazjalnej 5.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).