Skażona woda

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Ostrowie Wielkopolskim ostrzega mieszkańców Antonina, Ludwikowa i Osiedla Kociemba w Gminie Przygodzice o pogorszeniu jakości wody pitnej. W publicznych ujęciach wody wykryto zwiększoną zawartość bakterii coli.

Ostrowski sanepid ostrzega, że jakość wody z wodociągu publicznego w Ludwikowie uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i odbiega od wymagań obowiązującego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia.

W związku z tym, woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu. Zaleca się, aby niemowlęta i dzieci do 3 roku życia spożywały tylko wodę butelkowaną.

Ponadto, z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną ilość chloru w wodzie.

Obecnie trwają działania mające na celu wyjaśnienie przyczyn pogorszenia jakości wody i badania potwierdzające.

Bakterie grupy coli występują w środowisku naturalnym, w tym w wodach powierzchniowych oraz podziemnych. Ich obecność w wodzie może wynikać z różnych źródeł zanieczyszczeń takich jak np. gleba, roślinność, ścieki.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).