S11 - stanowisko

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski poparła wariant wschodni planów budowy nowego przebiegu drogi krajowej S 11, zawierający węzeł drogowy w rejonie Sobótki. Przyjęte podczas niedawnej sesji oświadczenie w tej sprawie jest zgodne ze stanowiskiem mieszkańców ustalonym w drodze konsultacji społecznych.

Jeszcze w 2019 roku odbyły się w Biniewie konsultacje społeczne, z udziałem mieszkańców Gminy Ostrów Wielkopolski i Raszków, gdyż projekt obejmował również teren sąsiedniej gminy. Mieszkańcy, którzy wypowiedzieli się na miejscu i za pośrednictwem specjalnej ankiety, zdecydowanie opowiedzieli się za wschodnim wariantem nowego przebiegu drogi S 11.

Teraz taką samą wolę potwierdzili również gminni radni podkreśla inicjator podjęcia oświadczenia w tej sprawie, Przewodniczący Rady Gminy Ostrów Wielkopolski, Piotr Śniegowski: „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowując projekt przebudowy drogi krajowej nr 11 do standardu drogi ekspresowej, przygotowała trzy warianty. Dwa z nich przebiegają po stronie zachodniej, jeden po stronie wschodniej obecnej drogi krajowej. Warianty po stronie zachodniej, czyli w Szczurach, Górznie, Biniewie i Górzenku przecinają obecną zabudowę i będą powodowały sporo wyburzeń”.

na fot.: Podczas zdalnej sesji Rady Gminy Ostrów Wielkopolski: Piotr Śniegowski / przewodniczący, Piotr Kuroszczyk / wójt gminy

Przewodniczący Śniegowski podkreśla, duże znaczenie dla mieszkańców gminy mają plany budowy węzła drogowego w tym wariancie: „Natomiast wariant wschodni, naszym zdaniem, jest wariantem dużo lepszym”.

Przede wszystkim dlatego, że praktycznie nie powoduje żadnych konfliktów z istniejąca zabudową, a poza tym jeden wielki plus. Zakłada bowiem, że na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski, w okolicach miejscowości Sobótka, znajdzie się węzeł drogowy który będzie nam umożliwiał wjechanie lub zjechanie z nowej drogi ekspresowej. Dwa pozostałe warianty tego nie przewidują – podkreślił Śniegowski.
Wkrótce rozpocznie się etap szczegółowych uzgodnień GDDKiA z zainteresowanymi samorządami. Na tym etapie można będzie jeszcze wnieść dodatkowe uwagi i sugestie. Ostateczna decyzja o przebiegu drogi należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).