Rury na pół wieku

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodkan zakończyło gruntowną modernizację rurociągów doprowadzających ścieki z przepompowni głównej do oczyszczalni ścieków w Rąbczynie. Modernizacja zapewni prawidłowe funkcjonowanie całego systemu kanalizacyjnego aglomeracji Ostrowa Wielkopolskiego przez co najmniej 50 lat.

Modernizacja objęła ponad 10 kilometrów rurociągu tłocznego i polegała na usprawnieniu funkcjonującego od ponad 15 lat systemu transportującego ścieki z całego Ostrowa Wielkopolskiego, do oczyszczalni w Rąbczynie. To jedyne źródło dopływu ścieków do oczyszczalni, składające się z dwóch nitek.

Renowację potężnego, betonowego rurociągu z rur o średnicy wewnętrznej 600 mm wykonano metodą bezwykopową, poprzez wykorzystanie specjalnego rękawa z filcu technicznego, wzmocnionego włóknem szklanym.

Głównym efektem modernizacji rurociągu będzie poprawa parametrów wytrzymałościowych i ustabilizowanie parametrów hydraulicznych całego układu sieci kanalizacyjnej aglomeracji ostrowskiej. Dzięki użyciu nowej, wewnętrznej powłoki rur, ma być również mniej awarii. Ta technologia wpłynie też na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez eliminację wycieków ścieków do gleby i obniży koszty eksploatacji systemu kanalizacyjnego.

Warto podkreślić, że zakładana jest co najmniej 50- letnia trwałość użytych materiałów i technologii.
Na to zadanie ostrowska spółka WODKAN otrzymała dofinansowanie w kwocie 12 203 000 zł. a wartość całej inwestycji to 23 545 603 zł brutto.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).