Rekordowa inwestycja

Kosztem ponad 17 000 000 złotych powstanie w Ostrowie Wielkopolskim nowoczesna hala wraz z instalacją do odzyskiwania i osuszenia osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Rąbczynie. Inwestycja potrwa do maja 2021 roku i jest współfinansowana z pozyskanych funduszy europejskich.

Zadanie jest elementem realizowanego od ubiegłego roku kompleksowego projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Wartość całego projektu to 80 000 000 złotych, z czego 40 000 000 to pozyskane unijne dofinansowanie.

Jest to największy projekt unijny realizowany w historii Ostrowa Wielkopolskiego i Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego. Cały projekt obejmuje również modernizację oczyszczalni ścieków w Rąbczynie, modernizację stacji uzdatniania wody i ponad 10. km rurociągów kanalizacyjnych. Miasto podpisało właśnie umowę z wyłonionym w ramach przetargu wykonawcą, którym jest specjalistyczna firma z Warszawy. Projekt współfinansowany jest z pozyskanych środków europejskich z Funduszu Spójności w ramach osi priorytetowej „Ochrona środowiska”, dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).