Radni z Unią

Na wniosek Klubu Radnych Przyjazne Miasto, Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego przyjęła apel do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie głosowania za przyjęciem wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Apel wsparła prezydent Ostrowa Beata Klimek, a za jego przyjęciem głosowali radni Przyjaznego Miasta i Koalicji Obywatelskiej. Przeciw byli radni Prawa i Sprawiedliwości.

Wnioskodawcy przypominają, że dołączając 1 maja 2004 rokudo grona państw tworzących Unię Europejską – Polska zgodziła się nie tylko korzystać z wielomiliardowych dotacji, ale także zobowiązała się przestrzegać europejskiego prawa, wypełniać spoczywające na nas obowiązki oraz szanować wartości, które przyświecają Wspólnocie Europejskiej. Jeden z pomysłodawców apelu, radny Mateusz Nycek podkreśla, że Ostrów Wielkopolski jest przykładem, jak bardzo polskie miasta skorzystały na akcesji Polski do Unii Europejskiej.

„Nasze miasto ma szczególny tytuł do wyrażenia głosu samorządu w tej sprawie. Jesteśmy bowiem miastem, które znakomicie odnalazło się w unijnej rzeczywistości. Na przestrzeni kilkunastu lat pozyskaliśmy ponad 200 000 000 złotych, realizując wiele wartościowych projektów inwestycyjnych i społecznych”.


na fot.: Mateusz Nycek / radny, współautor apelu

Z najważniejszych inwestycji wykonanych przy wsparciu unijnych pieniędzy w Ostrowie, w apelu wymieniono zakup nowoczesnych autobusów, nowe drogi, chodniki, przedszkola, Mediatekę, Muzeum 3D, system rowerów miejskich, energooszczędne oświetlenie, innowacyjne rozwiązania w gospodarce komunalnej, czy rewitalizację centrum miasta.

Ostrowscy samorządowcy podkreślają, że nie zgadzają się na pozbawienie Polski dalszych możliwości rozwoju oraz korzyści płynących z naszej przynależności do Unii Europejskiej – dodaje radny Nycek.

„Te pieniądze z funduszy społecznych są bardzo potrzebne naszemu miastu, rozumianemu jako samorząd lokalny, ale przede wszystkim lokalnym przedsiębiorcom i samym mieszkańcom”.

Apel przypomina również, że z Unii Europejskiej w ciągu 16 lat członkostwa w UE do polskiego budżetu trafiło blisko 190 miliardów euro, przy 61 milardach, które wpłaciliśmy do unijnej kasy. Stanowisko ostrowskich samorządowców trafi do Premiera, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Posłów na Sejm RP oraz Senatorów RP.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).