Na drogi i chodniki

Prawie 25 000 000 zł w projekcie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021 przeznaczono na inwestycje. W tym prawie 5 000 000 zł zapisano na inwestycje drogowe. Największą będzie przebudowa ulicy Poniatowskiego w Pleszewie, która jest jednak uzależniona od pozyskania przez miasto środków zewnętrznych - powiedział radiuCENTRUM burmistrz Pleszewa Arkadiusz Ptak.

1 250 000 złotych pochłonie budowa ścieżki rowerowej, która pobiegnie wzdłuż toru kolejki i połączy aktualnie remontowaną ulicę Targową z ulicą Lipową, wzdłuż której też w 2021 roku powstanie ścieżka rowerowa. Projekt budżetu przewiduje także budowę ścieżkę, która połączy ulicę Ogrodową z Sienkiewicza i dalej do ul. Samulskiego, gdzie wzdłuż torów kolejki będzie wytyczony nowy ciąg pieszo - jezdni. W planie jest też przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie, pod warunkiem, że miasto otrzyma dotację.

Jeśli chodzi o drogi gminne to w zamierzeniach jest budowa łącznika pomiędzy ul. Armii Krajowej i 70 pułku piechoty w Pleszewie i nowej ulicy przy szeregowcach na ul. Kaliskiej. Kosztem 200 000 zł wyremontowane będą drogi wewnętrzne na osiedlu przy ul. Wojska Polskiego. W planie na rok 2021 jest budowa ulicy Sienkiewicza w Kowalewie, budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż DK 11 od Jankowa do granicy gminy w Kuczkowie. Na kawałek nowego chodnika mogą liczyć mieszkańcy Rokutowa, Jankowa, Grodziska, Zawad oraz mieszkańcy ul. Zachodniej w Pleszewie. Przebudowany będzie chodnik na odcinku od ul. Szenica do ul. Karczewskiego. Pleszewskie osiedle Kossaka musi na remonty dróg i chodników poczekać. W przyszłym roku powstanie dokumentacja.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).