Nie pojadą

Gminy Raszków i Nowe Skalmierzyce w powiecie ostrowskim rezygnują z części połączeń autobusowych obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim. Tłumaczą to zbyt wysokim, ich zdaniem, wzrostem cen rekompensaty płaconej miejskiemu przewoźnikowi publicznemu.

Gmina Raszków częściowo zrezygnowała z przewozów realizowanych MZK od poniedziałku do piątku po 16-ej oraz całkowicie z kursów w soboty. Prezes MZK, Janusz Marczak podkreśla, że to decyzja nie spółki, tylko gminy:

"To gminy decydują, na jakim poziomie i w jakim zakresie mają być świadczone na ich terenie usługi przewozowe. My jesteśmy tylko operatorem, wykonawcą tych zleceń."

Powodem tej decyzji jest zbyt wysoki – zdaniem samorządowców – wzrost opłaty, którą gmina musiałaby wnieść do MZK. Jeszcze w 2016 roku gmina Raszków płaciła MZK za wykonywanie połączeń z gminą nieco ponad 124 000 zł. Prognoza na rok przyszły zakładała nawet 1 373 000 zł.

Publiczny przewoźnik tłumaczy coraz wyższe koszty opłat od gmin względami ekonomicznymi:

"Jesteśmy przedsiębiorstwem, które musi przynajmniej pokryć koszty swojej działalności. Nie da się ukryć, że są on obecnie bardzo wysokie. Największy koszt, co najmniej 30%, to oczywiście koszty oleju napędowego. Ale to nie wszystko, bo znacznie zdrożały praktycznie wszystkie usługi zewnętrzne, remonty, serwisowanie i tym podobne."

Gmina Raszków nie pozostawiła swoich mieszkańców bez możliwości przewozowych. Wycofane kursy, obsługiwane dotąd przez MZK Ostrów Wielkopolski, przejmie inny, prywatny przewoźnik, który – według raszkowskiego samorządu – ma zaproponować na tych liniach tańsze bilety.

Ponadto gmina pozyskała dotację od wojewody wielkopolskiego, która pozwoli zmniejszyć wysokość dotacji dla MZK do 1 053 000 zł.

Podobna sytuacja będzie mieć miejsce w gminie Nowe Skalmierzyce, gdzie - zgodnie z decyzją władz gminy - od 1 stycznia 2023 MZK nie będzie realizować połączeń linii 20 i 21. Ponadto linia nr 14 będzie jeździć już tylko do Kwiatkowa, a nie (jak dotąd) do Ociąża.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).