Na wymianę kopciuchów

1 400 000 złotych chce przeznaczyć w tym roku Ostrów Wielkopolski na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. To rekordowa kwota, ale nie jedyna zmiana. By zachęcić mieszkańców do włączenia się w miejską sieć ciepłowniczą, ostrowskie władze proponują zwiększenie dofinansowania na takie rozwiązanie – z 5 000 do 7 500 złotych.

Gotowy jest już projekt uchwały w tej sprawie, którym radni Rady Miejskiej mają się zająć jeszcze w lutym – powiedziała radiuCENTRUM Eliza Dembna, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie.

„Uchwałę co roku podejmujemy z uwagi na to, że roku przeznaczamy na wymianę pieców inna pulę pieniędzy. Ponadto, mają zmienić się kryteria przyznawania środków finansowych. W roku 2019 wszystkie wnioski, które wpłynęły i przeszły ocenę formalną zostały przez nas pozytywnie załatwione i wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli wnioski, dostali dotacje celową na wymianę źródeł ogrzewania”.

W tym roku szczególnie promowane będzie podłączanie się do miejskiego cieplika. Miasto chce zwiększyć dotację na ten cel z 5 000 do 7 500 złotych. Kolejną proponowaną zmianą ma być dofinansowanie kosztu demontażu węglowego paleniska.

Od 2015 roku miasto wydało na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła blisko 4 000 000 złotych, dzięki czemu z Ostrowa zniknęło blisko 800 pieców „kopciuchów”.

Są też inne efekty tej akcji. W 2015 roku, odnotowano 80 dni w roku, w których przekroczony został dopuszczalny poziom pyłu PM10. W 2019 roku było to już 47 dni.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).