Jak TO działa?

Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego zainteresowani planami budowy spalarni odpadów uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Poznania, gdzie obejrzeli działającą instalację termicznego przetwarzania odpadów. Ostrowianie zwiedzili również zrekultywowaną część komunalnego składowiska śmieci, gdzie urządzono… innowacyjny plac zabaw dla dzieci, wykorzystujący elementy z recyklingu.

To był już trzeci wyjazd studyjny zorganizowany przez Centrum Rozwoju Komunalnego dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego zainteresowanych planami budowy spalarni odpadów. Po dwóch wizytach w Koninie przyszła pora na zapoznanie się z działalnością spalarni w Poznaniu.

To olbrzymia, niemal 10 razy większa od planowanej w Ostrowie, instalacja funkcjonująca na terenie miasta. Całość systemu działa w formule partnerstwa prywatno-publicznego, w którym miasto zleca konkretne zadania firmie prywatnej – powiedział radiuCENTRUM Robert Leszczyński, zastępca dyrektora Zakładu Termicznego Przetwórstwa Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

„Tego typu instalacje doskonale wpisują się w gospodarkę odpadami i system, gospodarki cieplnej , który teraz musi być zdekarbonizowany. Funkcjonując w systemie partnerstwa prywatno-publicznego miasto Poznań ma stałą cenę za funkcjonowanie instalacji spalarni odpadów i dzięki może tak zaplanować swój budżet, żeby cena za odpady dla mieszkańca była odpowiednio niska. Generalnie, spalarnia jest domknięciem systemu gospodarki odpadami, przetwarzając frakcję resztkową odpadów komunalnych. Dodatkowo produkujemy ciepło na potrzeby lokalnego systemu ciepłowniczego”.

Zenon Musialski prezes spółki CRK Energia mówił o celach wyjazdu zorganizowanego dla mieszkańców Ostrowa.

„Robimy to przede wszystkim po to, żeby przekonać mieszkańców że budowa podobnej instalacji w Ostrowie jest niezbędnie potrzebna, pozwolili oszczędzić pieniądze w postaci mniejszych opłat za odpady, za śmieci. Do tego będzie tańsze ciepło i tańsza energia elektryczna, powiązana z Ostrowskim Rynkiem Energetycznym. Wizyta w Poznaniu ma również pokazać, że nie ma ze spalarni żadnych zapachów, żadnych zanieczyszczeń, a wszystko jest nieustannie monitorowane”.

Ostrów Wielkopolski planuje budowę spalarni na około 22 tys. ton odpadów rocznie, czyli wyłącznie na swoje potrzeby. Ostateczna decyzja odnośnie inwestycji i jej lokalizacji jeszcze nie zapadła.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).