Gorąco na sesji

Wciąż bez decyzji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie potencjalnego wygaszenia mandatów dwojgu radnym. Rada formalnie w ogóle nie zajęła się tym tematem, choć na sesji poświęciła ponad półtorej godziny na gorącą dyskusję w tej sprawie.

Nieporozumienia rozpoczęły się już na samym początku sesji, gdy okazało się, że w programie sesji nie ma punktu poświęconego rozpatrzeniu ewentualnego wygaszenia mandatu radnym: Elżbiecie Grochowskiej i Szymonowi Matyśkiewiczowi.

Prowadzący obrady przewodniczący Jarosław Lisiecki tłumaczył się, że nie mógł wprowadzić takiego punktu do porządku obrad, bo nie otrzymał opinii Komisji Skarg Uchwał i Wniosków rady. Z kolei stosowna komisja tłumaczyła, że z rozmysłem nie wystosowała opinii bo nie ma do tego wystarczającej wiedzy. Zamiast tego zaproponowała przyjęcie krótkiego oświadczenia i odesłanie sprawy do wojewody.

Prowadzący obrady Jarosław Lisiecki zwrócił uwagę na inny aspekt sprawy. "W międzyczasie pojawiły się kwestie, czy panowie radni Grzeszczyk i Paduch mogą głosować w tej sprawie, skoro podpisali się pod wnioskiem do wojewody. Nie wiem, ja tego wniosku nie widziałem, ale podobno tak było”.

Jeszcze dalej poszedł radny Radosław Torzyński, który wskazał dlaczego – jego zdaniem – rada zajmuje się tym tematem.

,,Nasz klub Przyjazne Miasto od początku kadencji zmienił swój stan osobowy o minus dwóch radnych i klub radnych Koalicji Obywatelskiej zaczął mieć szansę na większość w radzie. A jak zaczął mieć szansę na większość, to musi robić teatr”.

Oboje zainteresowani radni wykorzystali dyskusję do obszernych wystąpień, w których przekonywali że w żaden sposób nie złamali obowiązującego w tym zakresie prawa. Ostatecznie ostrowska rada nie zajęła stanowiska w sprawie potencjalnego uchylenia mandatów dwojgu radnym. Materiały w tej sprawie zostaną przesłane wojewodzie, który po zapoznaniu się z nimi podejmie decyzje i zwróci się do rady o uchwałę w tej sprawie.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).