Dom seniora

Drugi dom dziennego pobytu dla seniorów powstanie w Ostrowie Wielkopolskim. Miasto zaadaptuje na ten cel parter domu katechetycznego przy kościele św. Antoniego. Podpisano już umowę 10-letnieego - bezpłatnego - najmu parteru przykościelnego budynku.

Jak powiedział radiuCENTRUM wiceprezydent miasta Sebastian Górski, istniejący już w Ostrowie dom dziennego pobytu cieszy się tak dużym powodzeniem, że zaszła potrzeba uruchomienia drugiej takiej placówki.

„Obecny Dom Dziennego Pobytu Senior Plus cieszy się tak dużym, zainteresowaniem, że liczba osób oczekujących na obecność w zajęciach sięga 40. Stąd niezwykle celowe wydaje się powołanie drugiego takiego ośrodka. Największym problemem są względy lokalowe, bo miasto nie posiada do własnej dyspozycji podobnych obiektów”.

Miasto poradziło sobie z tym lokalowym problemem dzięki pomocy i zaangażowaniu parafii pod wezwaniem św. Antoniego. Tamtejszy proboszcz zgodził się na bezpłatne użyczenie parteru przykościelnego domu katechetycznego dla seniorów. Podpisano już stosowną umowę w tej sprawie.

Budynek trzeba jednak najpierw wyremontować. Przetarg na projekt już ogłoszono, a prace budowlane powinny ruszyć w przyszłym roku. W ponad 70 – tysięcznym Ostrowie Wielkopolskim jest aż 17 000 seniorów, czyli osób powyżej 60. roku życia.


na fot.: Ostrowscy seniorzy bardzo chętnie uczestniczą w organizowanych dla nich zajęciach

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).