Absolutorium dla prezydent

Zgodnie z przewidywaniami i adekwatnie do „układu sil” w ostrowskiej Radzie Miejskiej. Tak wyglądały najważniejsze głosowania sesji miejskiej, podczas której radni udzielili absolutorium prezydent Ostrowa Beacie Klimek i udzielili jej wotum zaufania.

Od niedawna zmiana przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym nakłada na rady obowiązek osobnego głosowania nad wotum zaufania dla prezydenta miasta i absolutorium z wykonania budżetu za dany rok. W Ostrowie Wielkopolskim zarówno zarzuty wobec Beaty Klimek, jak i argumenty na jej korzyść, były praktycznie takie same. Prezydent Ostrowa akcentowała szczególnie zakres i skalę tegorocznych inwestycji miejskich. Opozycja z kolei krytykowała prezydent Ostrowa za słabą dbałość o stan czystości w mieście, budowanie hali widowiskowej wyłącznie za budżetowe pieniądze, czy masową wycinkę drzew. Co ciekawe, te argumenty nie do końca przełożyły się na spójność głosowania. Opozycja głosowała wprawdzie przeciwko udzieleniu prezydent Beacie Klimek wotum zaufania, ale już przy głosowaniu w sprawie absolutorium tylko wstrzymała się od głosu.

Takich wątpliwości nie mieli radni klubu „Przyjazne miasto” , którzy w obu przypadkach poparli Beatę Klimek, co wystarczyło – choć z niewielkim zapasem – zarówno do wotum zaufania dla niej, jak i do otrzymania absolutorium z wykonania budżetu miasta.

na fot.: Beata Klimek / prezydent Ostrowa tuż po otrzymaniu absolutorium i wotum zaufania

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).