Szukali w Słuszkowie

Naukowcy z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk po raz kolejny wrócili do Słuszkowa (gmina Mycielin). Tegoroczne badania były kontynuacją prac archeologicznych, prowadzonych w 2021 i 2020 r. Przeprowadzono je w miejscu, gdzie badania geofizyczne wykazały obecność dużego obiektu, zbliżonego kształtem do kwadratu o boku 7,5 m. Jak powiedział radiuCENTRUM dr Adam Kędzierski, archeolodzy liczyli, że budynek jest związany chronologicznie z odkrytymi w Słuszkowie skarbami z początków XII w.: „Niestety nie jest wczesnośredniowieczny, bo cała ceramika, która pochodzi z bruku, bo ten budynek był w środku brukowany, nosi znamiona zabytków nowożytnych, ewentualnie późnośredniowiecznych. Ale mimo wszystko potwierdziły się wyniki badań geofizyków. Może to był spichlerz, może jakiegoś innego typu budynek gospodarczy”.


Przy okazji badań archeologicznych prowadzone były również badania poszukiwawcze za pomocą wykrywaczy metali, w których pomagali członkowie stowarzyszenia Denar Kalisz.

„I tutaj też bardzo ciekawe efekty, mamy jakąś niewielką ilość zabytków wczesnośredniowiecznych, są to głównie kabłączki skroniowe i np. końcówka pasa. Sporo rzeczy jest datowanych od XV w. w górę”. W tym: monety Kazimierza Jagiellończyka, szeląg krzyżacki i sporo późniejszych monet. Przypomnijmy, że w 2020 r. w tym miejscu znaleziono tzw. drugi skarb słuszkowski, zawierający m.in. złote ozdoby oraz 6,5 tysiąca srebrnych monet.

Autor: 

Personalia

e-mail
gorcewicz@rc.fm

Nazwisko: 

Górcewicz

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).