Pierwszy w Wielkopolsce

17 000 złotych z Funduszu Aktywności wygospodarował w ubiegłym roku liskowski Zakład Aktywności Zawodowej Swoboda - pierwszy w Wielkopolsce i jeden ze 127 podobnych zakładów w Polsce.

Pieniądze wykorzystane zostały m.in. na zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego, artykułów gospodarstwa domowego i dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego. Ze wsparcia skorzystało 14 pracowników.

Zakład Aktywności Zawodowej w Liskowie zatrudnia 31 osób niepełnosprawnych oraz 11 opiekunów i rehabilitantów. Jego zadaniem jest aktywizacja zawodowa osób z dysfunkcjami poprzez rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową oraz przygotowanie pracowników z niepełnosprawnościami do wykonywania czynności zawodowych na otwartym rynku pracy.

Liskowska placówka zrzesza osoby z niepełnosprawnościami orzeczonymi w stopniu znacznym i umiarkowanym, które w zakładzie korzystać mogą z poradnictwa zawodowego i wsparcia instruktorów, a także brać udział w szkoleniach pozwalających na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.

Autor: 

Personalia

e-mail
szwarc@rc.fm

Nazwisko: 

Szwarc

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).