Ubyło 1000 pleszewian

Miasto i Gmina Pleszew się wyludnia. W ciągu 6 ostatnich lat ubyło ponad 1000 mieszkańców. W ostatnim roku powitało świat prawie 250 nowych mieszkańców, pożegnało się z tym światem prawie 400 osób. Podobne tendencje można zaobserwować we wszystkich gminach powiatu pleszewskiego, oprócz gminy Czermin.

Spada liczba mieszkańców Pleszewa - w 2015 roku mieszkały w mieście 16 722 osoby, w 2021 - 15 557 osób, czyli o 1165 mniej. Jeśli wziąć pod uwagę miasto razem z gminą dane są podobne. Tendencja spadkowa trwa od 2015 roku, kiedy zmarłych było o 15 więcej niż urodzonych.

W 2019 roku różnica też była minimalna ale już rok później, czyli w pierwszym roku pandemii, zgonów było 104 więcej niż rok wcześniej, zaś w roku 2021 jeszcze 40 więcej niż w 2020. I tak w minionym roku urodziło się 247 mieszkańców MiG Pleszew, zmarło ich 393. Różnica wynosi 146 osób. Spadła też liczba mieszkańców gminy Chocz, gdzie w 2021 roku liczba urodzeń była niższa o 19 od liczby zgonów ( 39 u i 58 z) a liczba mieszkańców w ciągu ostatniego roku spadła o 75. W gminie Dobrzyca różnica pomiędzy urodzeniami i zgonami wynosi 35 (72 u i 107 z). W gminie Gołuchów odnotowano 108 urodzeń mieszkańców i 113 zgonów. Jeszcze rok wcześniej urodzonych i zmarłych było tyle samo. W gminie Gizałki 40 dzieci powitało świat, 47 mieszkańców się z tym światem pożegnało. I gmina Czermin, gdzie jest balans w 2021 roku, odnotowano w ewidencji ludności 51 urodzeń i tyle samo zgonów.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).