13 dróg

Umowa na największą inwestycję drogową w historii liskowskiego samorządu podpisana. W ramach zadania zostanie przebudowanych 13 odcinków dróg lokalnych o długości ponad 5,7 km. Koszt zadania to ponad 7 milionów złotych.

W ramach prac poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego wszystkich użytkowników oraz zwiększy się dostępność komunikacyjna terenów usługowych, handlowych, przemysłowych i mieszkaniowych położonych wzdłuż remontowanych dróg.

Wykonawcą wszystkich robót będzie wyłoniona przez Urząd Gminy w Liskowie w ramach konkursu firma z Błaszek. Koszt zadania to ponad 7 368 000 złotych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to 6 999 000 złotych.

na graf.: odcinki, które będą remontowane w ramach inwestycji

Inwestycja będzie realizowana w miejscowościach: Annopol, Budy Liskowskie, Józefów, Lisków, Małgów, Strzałków, Trzebienie, Wygoda, Zakrzyn, Zakrzyn-Kolonia oraz Żychów.

Autor: 

Personalia

e-mail
walczak@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Walczak

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).