Skargi na burmistrza

Krotoszyńscy radni miejscy podejmowali decyzję w sprawie dwóch skarg wniesionych na burmistrza Krotoszyna w zakresie zapewnienia dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Według skarżących Franciszek Marszałek - burmistrz Krotoszyna miał nie wykonywać swoich obowiązków nakazanych prawem.

"1. i 9 grudnia ubiegłego roku wpłynęły do rady miejskiej w Krotoszynie skargi na burmistrza Krotoszyna uzupełnione informacją skarżącej z dnia 20 grudnia 2022 roku. Skargi te przekazałam do komisji skarg, wniosków i petycji, która na posiedzeniu w dniu 12 stycznia tego roku analizowała treść skarg wraz z wszelkimi dostępnymi dowodami ujawnionymi w toku postępowania administracyjnego. Na podstawie zebranych informacji członkowie komisji zaopiniowali złożone skargi, uznając je za bezzasadne" - tłumaczyła radnym Anna Sikora - przewodniczaca rady miasta Krotoszyna. Radnym przedstawiono do przegłosowania uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Krotoszyna, która była również wcześniej zaopiniowana przez komisje stałe rady miasta.


na fot.: Anna Sikora / przewodniczaca rady miasta Krotoszyna / screenshot esesja.tv

"Skarga wpłynęła od firmy, która zajmuje się m.in. infrastrukturą przestrzenną i kartografią. Dotyczyła ona formatu plików w jakich sa udostępniane dokumenty na stronach miasta. Na posiedzeniu komisji rozmawialiśmy o tym z panią naczelnik wydziału gospodarki przestrzennej Justyną Kozłowską i panem naczelnikiem wydziału ogólno-organizacyjnego Adamem Augustyniakiem, uzyskalismy tez wyjasnienia firmy, która zajmuje się zawodowo obsługą tego typu problemów i na podstawie tych informacji uznaliśmy, ze format plików publikowanych przez gminę Krotoszyn jest zgodny z przepisami" - powiedział Krzysztof Grzempowski - przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji rady miejskiej.

na fot.: Krzysztof Grzempowski / przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji rady miejskiej Krotoszyna / screenshot esesja.tv

Ostatecznie radni zadecydowali jednogłośnie o odrzuceniu obu skarg na burmistrza Krotoszyna podkreślając, że gmina nie ogranicza w żaden sposób dostępu do informacji publicznej.

Projekt uchwały znajdziecie TUTAJ

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).