Zmiany w alei

Rozpoczął się II etap przebudowy alei Wojska Polskiego w Kaliszu, na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Majkowskiej. W związku z tym wprowadzono zmiany w organizacji ruchu - a jest ich sporo, co z pewnością wpłynie na komfort poruszania się w centrum miasta.

Ruch z odcinka pomiędzy ulicą Kościuszki a ulicą Piskorzewie został przeniesiony na aleję Wojska Polskiego po której pojazdy poruszają się dwukierunkowo.

W obrębie skrzyżowania alei Wojska Polskiego z ulicą Kościuszki (od strony ulicy Poznańskiej) wyłączono z ruchu pas wewnętrzny. W tym samym miejscu, ale od strony ulicy Piskorzewie, został wprowadzony zakaz skrętu w lewo w ulicę Kościuszki.

Na wlocie alei Wojska Polskiego (od strony Kościuszki), w miejscu jej skrzyżowania z ulicą Piskorzewie, powstał pas ruchu do skrętu w lewo. W obrębie tego samego skrzyżowania, ale od strony ulicy Złotej, zewnętrzny pas ruchu przeznaczono do skrętu w prawo.

Z odcinka pomiędzy ulicą Złotą a Majkowską ruch przeniesiono na aleję Wojska Polskiego, na której również pojazdy muszą poruszać się dwukierunkowo, a połączenie ul. Majkowskiej z aleją Wojska Polskiego od strony Długosza czasowo zlikwidowano.

Na wlocie alei Wojska Polskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Złotą (od strony ulicy Piskorzewie) został wyznaczony pas ruchu do skrętu w lewo, a od strony Złotej obowiązuje zakaz skrętu w ulicę Majkowską.

Na skrzyżowaniu alei Wojska Polskiego z ulicą Majkowską wprowadzono nakaz jazdy prosto. Ponadto na wlocie alei Wojska Polskiego od strony Stawiszyńskiej nie można się poruszać po zewnętrznym pasie.

Ulica Majkowska na odcinku pomiędzy ulicą Długosza a aleją Wojska Polskiego jest ulicą "ślepą".

Na czas robót, podobnie jak w I etapie, wprowadzono ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 tony.

Autor: 

Personalia

e-mail
szwarc@rc.fm

Nazwisko: 

Szwarc

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).