Zastąpi wysłużony

Do kaliskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 dotarł średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renaulta z zabudową.

Auto zakupiono ze środków finansowych z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 z pózn. zm) - 610 000 zł, z funduszu wsparcia - 200 000 zł oraz ze środków budżetowych - 1 800 zł.

Renault zastąpi 10-letni samochód GBA-Rt 2,5/16 Man TGL. Nowy pojazd w zasobach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 z całą pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie chronionym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu oraz podniesie komfort pracy ratowników. Pojazd posiada na swoim wyposażeniu między innymi:

- sprzęt hydrauliczny do ratownictwa technicznego, wykorzystywany m.in. podczas ratowania życia osób będących uczestnikami wypadków komunikacyjnych,

- sprzęt i armaturę do podawania wody i piany gaśniczej, niezbędny przede wszystkim w prowadzeniu działań gaśniczych, ale także zabezpieczających w celu przeciwdziałania zagrożeniom,

- sprzęt ochrony dróg oddechowych służący do zabezpieczenia bezpieczeństwa strażaków niosących pomoc,

- sprzęt łączności oraz sprzęt oświetleniowy,

- zestaw do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,

- pilarki spalinowe do drewna i betonu – sprzęt, który wykorzystywany jest bardzo często podczas usuwania skutków występujących anomalii pogodowych związanych z silnymi, wiatrami i podtopieniami - poinformował mł. ogn. Jakub Pietrzak z komendy miejskiej PSP w Kaliszu.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).