Z apelem do młodych

Młodzi będą kształtować przyszłe losy Polski, Europy i świata. Także kolejnych pokoleń kaliszan” – mówił do uczestników głównych uroczystości Święta Niepodległości prezydent miasta Krystian Kinastowski. W czasie przemówienia na placu Bogusławskiego przypomniał, że odzyskiwanie wolności po 123 latach zaborów odbywało się nie tylko wśród polityków, ale także w każdym mieście, miasteczku i wsi. W Kaliszu miało miejsce wczesnym rankiem 11 listopada 1918 r.

Por. Juliusz Ulrych, szef Sztabu Wojskowego Ziemi Kaliskiej, zażądała od gubernatora wojskowego gen. von Sontaga przekazania władzy. Rada Miejska w odezwie do kaliszan ogłosiła, że „godzina wolności dla Polski wybiła i już w najbliższych dniach naród ujmie w swe ręce losy Ojczyzny”. Komendantem miasta mianowano ppor. Józefa Lasonia, na czele milicji stanął Zygmunt Mrowiński, Jednak w wyzwalanie miasta i zabezpieczanie mienia nie było tylko i wyłącznie zadaniem mundurowych. W proces ten zaangażowała się społeczność całego miasta. W straży obywatelskiej działało ponad tysiąc osób. Dzięki bohaterom tamtych dni możemy się tutaj zebrać i celebrować wolność” – podkreślił prezydent Kalisza.

na fot.: kaliscy harcerze w czasie składania kwiatów przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego

Mówiąc o historii odzyskiwania niepodległości przez Polskę, nawiązał także do współczesności. Zaznaczył, że szczególnie w młodych ludziach powinno się pielęgnować miłość do wolności.

Obserwujemy przebieg trwającej drugi rok wojny u naszych ukraińskich sąsiadów. Pamiętajmy o funkcjonariuszach straży granicznej i żołnierzach, którzy strzegą granicy Polski, Unii Europejskiej oraz NATO. Na ich służbie polegamy dzisiaj w sposób szczególny. Pokój nie jest wartością daną raz na zawsze, o czym przekonuje nas sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdzie każdego dnia trwa walka, spadają rakiety i giną ludzie. Dlatego dbajmy o nasz kraj, jedność, zgodę i poczucie narodowej tożsamości. Kultywujmy wartości patriotyczne, zwłaszcza wśród młodych. To właśnie oni kształtować będą przyszłe losy Polski, Europy i świata. Od was zależy, jaki będzie świat kolejnych pokoleń kaliszan"- zakończył Krystian Kinastowski przemówienie.

na fot.: Krystian Kinastwoski w czasie przemówienia z okazji 11 listopada

Miejskie uroczystości Dnia Niepodległości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Później ulicami miasta przeszedł Marsz Niepodległości, który zakończył się na pl. Bogusławskiego wspólnym odśpiewaniem hymnu, odczytaniem apelu pamięci i salwą armatnią.

na fot.: parada łodzi na Prośnie z okazji Dnia Niepodległości

Autor: 

Personalia

e-mail
walczak@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Walczak

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).