Wybitni kaliszanie

Właściciel kaliskiej fabryki fortepianów i pianin, założyciel Technikum Budowy Fortepianów Gustaw Arnold Fibiger III otrzymał pośmiertnie Honorowe Obywatelstwo Miasta Kalisza. Uroczysta sesja podczas której przyznano najważniejsze miejskie wyróżnienia odbyła się w piątek w Villi Calisia. Z uwagi na pandemię uroczystość miała skromniejszy, ale nie mniej podniosły charakter. Najbardziej wzruszającym momentem było przyznanie Odznaki Honorowej Miasta Kalisza znanemu społecznikowi, piekarzowi i radnemu czterech kadencji Stanisławowi Paraczyńskiemu. Choć dziś 80-letni samorządowiec wraca do zdrowia po udarze to wciąż interesuje się losami miasta:

"W sumie złożyłem ponad 60 interpelacji i co ważne wszystkie one zostały rozpatrzone pozytywnie - i myślę, że to zawdzięczam dobrej współpracy z władzami miasta i to każdej kadencji. Najważniejsza była to dotycząca grodu na Zawodziu. Była mi najbliższa bo na Starym Mieście urodziłem się i tam mieszkam. Spotykałem się z dyrekcją muzeum, włodarzami, mobilizowałem do działania, pisania wniosków. I wreszcie udało się na Zawodzie pozyskać 1 000 000 euro. Bardzo dziękuje prezydentowi i wszystkim radnym za to wyjątkowe odznaczenie".


na fot. od lewej: Stanisław Paraczyński / piekarz, wieloletni radny, Ewa Fibiger - Bielska / córka Gustawa Arnolda Fibigera III

Odznaki honorowe trafiły również pośmiertnie do nauczycielki i radnej Adeli Przybył, oraz obecnego prezesa spółdzielni Społem Piotra Zasunia, świętującego 65-lecie Towarzystwa Historycznego w Kaliszu, oraz gwardiana Klasztoru Ojców Franciszkanów ojca Waldemara Ułanowicza. Ten ostatni przyznał radiuCENTRUM, że to wyjątkowa chwila dla osoby, która nie jest rodowitym kaliszaninem:

"To dziwne, ale bardzo radosne uczucie. Ja dość krótko jestem w Kaliszu bo dopiero od 8 lat, ale robię co mogę. Każde takie wyróżnienie mobilizuje do dalszej pracy i mogę obiecać że nie spocznę na laurach i będę dalej działał dla Kalisza i kaliszan".


na fot. ojciec Waldemar Ułanowicz / gwardian Klasztoru Ojców Franciszkanów w Kaliszu

Tradycyjnie przyznano też medale "Honorowy Przyjaciel Kalisza". Otrzymała go profesor immunologii Katarzyna Kędzierska, która na stałe mieszka w Australii i obecnie kieruje zespołem pracującym nad zwalczaniem wirusa Covid-19. Pośmiertnie medalami wyróżniono kaliskiego rzeźbiarza Wiesława Oźminę i Barbarę Pawlak wieloletnią prezes Kaliskiego Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).