Wymiary sprawiedliwości

W czwartek w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyła się konferencja z udziałem ministra sprawiedliwości - prokuratora generalnego Adama Bodnara, wiceministry sprawiedliwości Marii Ejchart oraz dyrektora generalnego Służby Więziennej płk. Andrzeja Pecki. Tematem był status i funkcjonowanie mieszczącej się w kaliskim Szczypiornie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Uczelnia, która powstała w 2019 r. z przekształcenia z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, według założeń miała kształcić funkcjonariuszy SW. Obecne kierownictwo resortu sprawiedliwości zdecydowanie kwestionuje poziom tego kształcenia.

"Funkcjonowania Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, budzi nasze wątpliwości" – przyznał minister Adam Bodnar. "Powinniśmy przywrócić oryginalne znaczenie i misję Centralnego Ośrodka Kształcenia Kadr Więziennictwa dążyć do zmian w zakresie funkcjonowania AWS" – podkreślił.

W sprawie wątpliwości dotyczących Akademii wypowiedziała się także wiceministra Maria Ejchart, odpowiedzialna w resorcie za Służbę Więzienną.

"Akademia Wymiaru Sprawiedliwości w wyniku zmian legislacyjnych, ze szkoły, która kształciła kadry więzienne, stała się kuźnią kadr politycznego wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj to szkoła, która mimo znacznych nakładów finansowych nie zaspokaja potrzeb Służby Więziennej" – podkreśliła wiceministra Ejchart. Zwróciła również uwagę, że na czele akademii stoi obecnie rektor powoływany przez Senat uczelni, co jest niespotykane w przypadku uczelni mundurowych. Rektorzy takich uczelni winni bowiem być powoływani przez ministra sprawiedliwości.

Wśród zastrzeżeń kierownictwo Ministerstwa wymieniło także fakt, że uczelnia otrzymała (w trybie pozakonkursowym) dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości na 5 projektów. Trzy z tych umów zawarto już po ostatnich wyborach parlamentarnych, a łączny budżet dofinansowania przekroczył 34 miliony złotych.

Jak podała wiceszefowa resortu, uczelnia pochłania także ogromne środki finansowe z budżetu państwa.

W 2019 roku jej działalność kosztowała nieco ponad 7 milionów złotych. Do roku 2024 roku budżet ten urósł do 150 milionów złotych.

"Mimo tak ogromnego zaplecza finansowego, lokalowego i kadrowego, AWS nie zaspokaja potrzeb Służby Więziennej" – zaznaczyła wiceministra.Ponadto uczelnia została wyposażona w liczne nieruchomości na terenie całego kraju. Zostały one przyznane m.in. decyzją ówczesnego ministra Marcina Romanowskiego, choć były to obiekty niezbędne dla funkcjonowania Służby Więziennej.

Głos w sprawie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości zabrał Andrzej Pecka, dyrektor generalny Służby Więziennej, który podkreślił, że tworząc tę szkołę, wyprowadzono z zasobów SW szereg nieruchomości, których wartość jest liczona w dziesiątkach milionów złotych.

na fot.od lewej: wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart; minister sprawiedliwości - prokurator generalny Adam Bodnar oraz dyrektor generalny Służby Więziennej płk. Andrzeja Pecki / za: gov.pl

"Na początku kwietnia skierowałem do prokuratora krajowego zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zarówno przez byłe kierownictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej, jak i przez członków ówczesnego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości" – przyznał dyrektor Pecka.
Zaznaczył także, że w tej chwili SW dysponuje w większości funkcjonariuszami o bardzo niewielkim stażu służby.

"Powołanie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości całkowicie zburzyło system szkolenia w Służbie Więziennej. Ta szkoła została zupełnie oderwana od struktury jednostek organizacyjnych SW" – ocenił.

Resort Sprawiedliwości przygotował projekt ustawy, której celem jest powołanie szkoły, która będzie kształcić funkcjonariuszy Służby Więziennej, tak by mogli pełnić swoją służbę w sposób profesjonalny i bezpieczny.

"Chcemy zmienić nazwę uczelni na Wyższą Szkołę Służby Więziennej, która będzie uczelnią zawodową, nadzorowaną przez Dyrektora Generalnego SW i ministra sprawiedliwości oraz szkołą, która będzie przygotowywała do uzyskania stopnia oficerskiego" – zapowiedziała wiceministra Ejchart.

(za: Ministerstwo Sprawiedliwości)

screen: Facebook.com

Zapis konferencji:

⬤ ⬤ ⬤

O sytuacji w uczelni i niejasnych powiązaniach w jej kierowniczych strukturach pisali już wcześniej dziennikarze Onet. Dziennikarskie śledztwo dotyczyło między innymi obecnego radnego PiS w kaliskiej Radzie Miasta - Marcina Strzelca. Szczegóły można przeczytać ----> TUTAJ [kliknij]

Autor: 

Personalia

e-mail
krysiak@rc.fm

Nazwisko: 

Piotr Krysiak

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).