W oczekiwaniu

W kościele katolickim rozpoczął się Adwent - czas radosnego oczekiwania na narodziny Bożego Syna.

Wierni wyglądają też podwójnego i ostatecznego przyjścia Jezusa Chrystusa (paruzja). Czterotygodniowy czas Adwentu nie jest okresem pokuty, obfituje w zwyczaje i symbole. Dla starożytnych rzymian słowo adwent oznaczało oficjalny przyjazd cezara.

Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, zwłaszcza w Polsce, są Roraty. To msza sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwykle bardzo wcześnie rano. Wierni, często w ciemności i jedynie z blaskiem trzymanych w ręku świec, wraz z brzemienną matką Jezusa czekają na narodziny Zbawiciela.

Nazwa "roraty" pochodzi od pierwszego słowa łacińskiej pieśni na wejście śpiewanej w okresie Adwentu – "Rorate coeli, desuper" ("Niebiosa, spuśćcie rosę").

W liturgii adwentowej szaty liturgiczne są fioletowe - to zmieszanie błękitu i czerwieni (symbol duchowości i tego co cielesne); fiolet oznacza walkę ducha z ciałem.

Adwent dzieli się na dwa podokresy - pierwszy obejmuje czas od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia, kiedy czytane są teksty biblijne zapowiadające powtórne przyjście Zbawiciela na końcu świata i przygotowujące do spotkania z Chrystusem Sędzią. Drugi (17 - 24 grudnia) to bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).