Ulgi z fotowoltaiki

Kaliscy radni Polski 2050 chcą zwolnienia z podatku od nieruchomości dla firm, a także osób, które inwestują w odnawialne źródła energii. Na początku czerwca resort klimatu i środowiska przekazał do konsultacji projekt nowelizacji ustawy prawa energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z nimi osoby, które zainwestowały w fotowoltaikę, będą mogły sprzedawać nadwyżki energii.

"Jako ruch Polska 2050 od początku jego powstania głośno mówimy o zmianach klimatycznych, o transformacji energetycznej i te postulaty traktujemy bardzo poważnie. To, że traktujemy to bardzo poważnie, oznacza, że na wszystkich szczeblach administracji lobbujemy za tym, żeby w budżetach znalazły się konkretne sumy przewidziane na te działania. Konieczne jest też wsparcie samorządu" - powiedziała radiuCENTRUM Barbara Oliwiecka, radna Polski 2050.

na fot.: Barbara Oliwiecka / Polska 2050

Na początku lipca kaliscy radni z ugrupowania Szymona Hołowni przekazali przewodniczącemu rady miasta Kalisza projekt uchwały ws. zwolnienia od podatków od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej. Rajcy liczą na to, że uchwała w tej sprawie trafi pod obrady rady na wrześniowej sesji miejskiej.

"Projekt uchwały, jeśli zostanie uchwalony, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i będzie obowiązywać przez dwa lata. Dlaczego przez dwa lata? Uważamy, że prawo musi być stabilne, przewidywalne i dać odpowiedni okres, by przedsiębiorcy i mieszkańcy mogli zaplanować inwestycję w odnawialne źródła energii, zainwestować w nie, zakończyć ją, a następnie odliczyć podatek od nieruchomości" - dodał Eskan Darwich z Polski 2050.

na fot.: Eskan Darwich / Polska 2050

Projekt ocenił już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie zgłaszając żadnych uwag. Teraz radni liczą na szerokie poparcie w tej sprawie ze strony włodarzy Kalisza oraz rady miasta.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N