Stop przemocy

Trwa akcja pod hasłem "16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć", w którą włączył się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu. Celem światowego przedsięwzięcia jest przede wszystkim podniesienie świadomości dotyczącej przemocy wobec kobiet.

Organizatorzy i uczestnicy międzynarodowej kampanii powołanej do życia w 1991 roku podkreślają, że przemoc wobec kobiet jest naruszaniem praw człowieka. W Polsce aż 90% ofiar przemocy w rodzinie stanowią kobiety.
Akcja ma na celu budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy, stworzenie sposobów jej przeciwdziałania oraz przekazywanie informacji dotyczących instytucji pomocowych.

W Kaliszu kampania będzie polegała na przeprowadzaniu działań informacyjno-edukacyjnych. W mieście będą miały miejsce wydarzenia uświadamiające konieczność eliminowania wszelkich form przemocy ze względu na płeć. Organizatorzy przybliżą metody działania Interwencji Kryzysowej i sposoby korzystania z form pomocy psychologicznej i socjalnej.

W akcję wpisane są też warsztaty z zakresu profilaktyki przemocy pod hasłem "Zamiast klapsa, dzieciństwo bez przemocy". Ponadto będzie można uczestniczyć w spotkaniach grup wsparcia. W ramach współpracy z oświatą do kaliskich szkół zostaną wysłane materiały o tematyce przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Trzeba zaznaczyć, że na co dzień Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Obywatelskiej 4 w Kaliszu osobom doświadczającym przemocy zapewnia m.in. całodobowy kontakt z zespołem Interwencji Kryzysowej, bezpłatne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne oraz wsparcie konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ośrodek pomaga też stosującym przemoc.

Szczegółowe informacje dotyczące dyżurów i działalności kaliskiego MOPS-u znajdują się TUTAJ. Można też telefonować pod nr: 62 757 45 10.

Autor: 

Personalia

e-mail
szwarc@rc.fm

Nazwisko: 

Szwarc

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).