Do rady kobiet

Do 6 grudnia można zgłaszać w Ostrowie Wielkopolskim kandydatki do Ostrowskiej Rady Kobiet. To będzie kolejny organ doradczy, który ma pomagać prezydent miasta, tym razem między innymi w zwalczaniu wszelkich przejawów dyskryminacji.

Ostrowska Rada Kobiet ma między innymi czuwać nad równouprawnieniem płci oraz doradzać prezydent miasta w sprawach dotyczących eliminowania wszelkich dyskryminacji związanych z płcią, wyznaniem, narodowością, orientacją seksualną. czy niepełnosprawnością. Rada będzie też opiniowała projekty uchwał bezpośrednio dotykających tematów równouprawnienia i sytuacji kobiet oraz zachęcała do podejmowania inicjatyw w tym zakresie.

Kadencja rady kobiet będzie trwała 5 lat. Mogą w niej zasiadać kobiety, które są mieszkankami Ostrowa Wielkopolskiego, są związane z miastem pracą zawodową lub też działają na rzecz miasta. W skład rady kobiet wejdzie 15 pań, które w dniu zgłoszenia do rady będą mieć ukończone nie mniej niż 16 lat. 10 pań pochodzić będzie ze zgłoszeń, których mogą dokonać osoby indywidualne lub organizacje pozarządowe. Każda z tych kandydatur musi być jednak poparta dwoma rekomendacjami.

Spośród tych osób komisyjnie zostanie wybranych 10 członkiń rady kobiet. Pozostałe 5 osób wskaże prezydent miasta. W Ostrowie, z różnym zaangażowaniem i efektami, działa już rada seniorów, młodzieżowa rada miejska, rada ds. sportu, przedsiębiorczości, rada ds. organizacji pożytku publicznego, a także społeczne rady przy bibliotece, Ostrowskim Centrum Kultury.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).