Sprzęt dla policji

Nowy sprzęt trafił do kaliskiej komendy policji na mocy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego.

Do policjantów trafiły dwa nowoczesne urządzenia "iBlow" do badania stanu trzeźwości oraz 6 dysków sygnalizacyjnych M-Flare, które będą wykorzystywane podczas obsługi zdarzeń drogowych. Nowe alkomaty na co dzień będą wykorzystywane przez policjantów z drogówki podczas działań przeprowadzanych na drogach Kalisza i powiatu kaliskiego.

Natomiast dyski sygnalizacyjne, które będą wykorzystywane w czasie obsługi zdarzeń drogowych, mogą emitować różne sygnały świetlne takie jak: krótki błysk, długi błyski, światło ciągłe, sygnał SOS. Dysk sygnalizacyjny w ciągu dnia widoczny jest z odległości do 300 metrów, natomiast nocy widoczny jest z odległości nawet 900 metrów.


na fot. od lewej: Sławomir Chrzanowski / dyrektor WORD-u w Kaliszu, insp. Dariusz Bieniek / Komendant Miejski Policji w Kaliszu

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).