Przeszłość w śmieciach

Kilkanaście starych fotografii odnaleziono w odpadach przywiezionych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw".

Ich odkrycie w stercie śmieci jest zasługą Łukasza Werbińskiego, kierownika sortowni i kompostowni. To najprawdopodobniej pamiątki żołnierzy z okresu służby wojskowej odbytej w jednostce w Sejnach. Fotografie są datowane na lata 30. XX wieku.

Ponieważ jedno ze zdjęć jest zaopatrzone napisem Tłokinia 4.VIII.35 r., zdecydowano, że zostaną one przekazane Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.

A odnalezione, stare fotografie to kolejna cenna rzecz uratowana przez pracowników Zakładu "Orli Staw". Wcześniej w niepamięć nie poszła książka "ZIEMIA I MORZA, czyli Opis Fizyki Kuli Ziemskiej" z 1873 roku; przekazano ją do Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu.

Już niedługo renowacji zostanie poddana, odnaleziona w ubiegłym roku, niezwykle ciekawa i rzadka pozycja wydawnicza pochodząca z okresu dwudziestolecia międzywojennego - "Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927".

Dzięki odnalezieniu starych fotografii od zniszczenia udało się ochronić kolejną, ciekawą pamiątkę z przeszłości.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N