Przeszłość w śmieciach

Kilkanaście starych fotografii odnaleziono w odpadach przywiezionych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw".

Ich odkrycie w stercie śmieci jest zasługą Łukasza Werbińskiego, kierownika sortowni i kompostowni. To najprawdopodobniej pamiątki żołnierzy z okresu służby wojskowej odbytej w jednostce w Sejnach. Fotografie są datowane na lata 30. XX wieku.

Ponieważ jedno ze zdjęć jest zaopatrzone napisem Tłokinia 4.VIII.35 r., zdecydowano, że zostaną one przekazane Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.

A odnalezione, stare fotografie to kolejna cenna rzecz uratowana przez pracowników Zakładu "Orli Staw". Wcześniej w niepamięć nie poszła książka "ZIEMIA I MORZA, czyli Opis Fizyki Kuli Ziemskiej" z 1873 roku; przekazano ją do Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu.

Już niedługo renowacji zostanie poddana, odnaleziona w ubiegłym roku, niezwykle ciekawa i rzadka pozycja wydawnicza pochodząca z okresu dwudziestolecia międzywojennego - "Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927".

Dzięki odnalezieniu starych fotografii od zniszczenia udało się ochronić kolejną, ciekawą pamiątkę z przeszłości.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).