Prezydencka kieszeń

Prezydentowi Kalisza poprawi się - przynajmniej finansowo. Na najbliższej, wtorkowej sesji Rady Miasta Kalisza, pod obrady trafi projekt uchwały, przyznający Krystianowi Kinastowskiemu podwyżkę. Do wynagrodzenia zasadniczego, które ustalone będzie na nieco ponad 10 000 złotych, dojdzie najwyższy z możliwych dodatek funkcyjny, a także dodatek specjalny w wysokości 30% zsumowanego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Ponadto do prezydenckiej kieszeni trafi jeszcze dodatek za wieloletnią pracę - w wysokości 12% miesiecznego wynagrodzenia zasadniczego. Ten zaś będzie rósł co rok kolejny punkt procentowy, aby zatrzymać się na 20%.

Z naszych obliczeń wynika, że do prezydenckiego portfela miesięcznie wpłynie -

19778.40 złotych.

na fot.: Krystian Kinastowski / prezydent Kalisza

...a tak wyglądało poprzednie, prezydenckie wynagrodzenie:


Zmiany w wypłatach samorządowców umożliwia nowelizacja ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W przepisach znalazł się m.in. zapis od najniższym i najwyższym dopuszczalnym wynagrodzeniu wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw. Dopuszczalne minimum to około 16 000 złotych, maksimum - nieco ponad 20 000.

A Wam, poza galopującym wzrostem cen żywności, gazu i prądu jakieś podwyżki się szykują?

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).