UAM na nie

Profesor Bogumiła Kaniewska, rektorka Uniwerystetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie zgadza się na przejęcie kaliskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego przez przyszły Uniwersytet Kaliski. W zamian władze UAM-u deklarują powstającej uczelni życzliwe wsparcie i merytoryczną pomoc.

"Szczególnie istotne znaczenie miało stanowisko pracowników filii wyrażone jednomyślnym głosowaniem podczas spotkania ogólnego z władzami rektorskimi. Podkreślano przede wszystkim fakt, iż Wydział nie posiada żadnej samodzielnej dyscypliny naukowej, a rozwój naukowy wszystkich pracowników odbywa się w ścisłym, symbiotycznym związku ze środowiskiem poznańskim. Pracownicy kaliskiego wydziału mają poczucie przynależności do UAM-u, a także żywią silne przekonanie, że zróżnicowanie oferty edukacyjnej Kalisza będzie miało pozytywny wpływ na rozwój regionu" – napisała w liście skierowanym do władz Akademii Kaliskiej rektorka UAM, prof. Bogumiła Kaniewska.

na fot.: prof. Bogumiła Kaniewska / rektor UAM w Poznaniu

Podobną odpowiedź otrzymał Minister Edukacji i Nauki - Przemysław Czarnek.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).