Powrót Parkowego ?

Co dalej z Domkiem Parkowego, w którym od ponad 20 lat mieścił się lokal gastronomiczny? Od 2017 roku obiekt nie działa, a Miasto jest w sporze z najemcą lokalu. W 2018 roku Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych wystąpił do sądu o eksmisję najemcy. Ten wydał orzeczenie przychylne miastu. Jednak wyrok nie był prawomocny, dlatego w styczniu 2019 roku najemca od niego się odwołał. Sprawa ponownie trafiła do sądu, ale tym razem w Łodzi. Będzie ona rozpatrzona w czerwcu.

"Czekamy na orzeczenie sądu. Jeżeli będzie to wyrok eksmisyjny, on oczywiście musi się uprawomocnić, to wtedy dopiero możemy podjąć jakiekolwiek działania, z uwagi na fakt, że dotychczasowy najemca nie chce go dobrowolnie opuścić" - powiedziała radiuCENTRUM Marzena Wojterska, dyrektorka MZBM-u w Kaliszu.

na fot.: Marzena Wojterska / dyrektorka Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu

Od około 3 lat dotychczasowy gospodarz lokalu za bezumowne korzystanie z obiektu ma naliczane odszkodowanie dla miasta, które wynosi już ponad 18 000 złotych. Co więcej pomimo tego, że obiekt nie jest otwarty, to najemca cały czas z niego korzysta. Czy po wyroku łódzkiego sądu w Domku Parkowego nadal będzie działać kawiarenka i pub? Być może. Włodarze Kalisza zapewniają, że chcą, aby to miejsce ponownie stało się atrakcyjne.

Przypomnijmy, że miasto z dotychczasowym najemcą zawarło umowę najmu w 1994 roku na drodze przetargu nieograniczonego. W tym samym roku nowy właściciel przeprowadził remont obiektu. Od tego czasu Domek Parkowego stał się jednym z kultowych miejsc w Kaliszu. W 2017 roku w związku z planowaną Rewitalizacją Parku Miejskiego ówcześni kaliscy włodarze postanowili odnowić warunki umowy. Chodziło o zmianę wysokości czynszu i nakaz rozbiórki ogródka zewnętrznego, który postawiono bez formalnych zgód miasta. Niestety, do porozumienia nie doszło. Wezwano najemcę do opuszczenia lokalu - bezskutecznie. W 2018 roku MZBM wystąpił do sądu o eksmisję. Warto dodać, że w ostatnim czasie, czynsz za użytkowanie lokalu wynosił niespełna 500 zł.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).