Zasypać czy eksponować ?

"Skoro kiedyś zakopano taki obiekt, warto sobie zadać pytanie, czy na pewno chcemy go z powrotem odkopać i wystawić na widok publiczny ?" - pyta retorycznie archeolog Sebastian Nowak z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, który w miniony piątek przedstawił nową koncepcję dotyczącą archeologicznego odkrycia sprzed kaliskiego ratusza. Wg badacza, w dostępnych źródłach opisujących historię Kalisza znajdują się wzmianki o istnieniu w mieście i tuż za jego murami dwóch szubienic. Wykopany obiekt mógł być pozostałością jednej z nich, co wymaga jednak dalszych badań.

"Rozmawiałem z naukowcami z różnych ośrodków w Polsce i myślę, że będziemy starali sie przygotować projekt naukowy, który faktycznie od początku do końca będzie się starał wyjaśnić funkcje obiektu, a przez to i funkcje samego rynku w XVII i XVIII wieku. Proszę sobie wyobrazić, co przy tak wąskoprzestrzennych wykopach, które miały miejsce w 2016 i 2017 roku, można by jeszcze w skali całego starego miasta odkryć w trakcie następnych badań. Natomiast trzeba wyważyć potrzebę zagospodarowania terenu i eksponowania starego, ponieważ kiedy to już zostało pogrzebane w ziemi, to jednak po coś to uczyniono. My tworzymy teraz swoją własną historię" - powiedział radiuCENTRUM archeolog Sebastian Nowak.


na fot.: Sebastian Nowak / archeolog z MOZK

Powstaje pytanie czy nowa teoria będzie miała dalsze konsekwencje, szczególnie w świetle planów rewitaliacji Środmieścia, a w szczególności placu wokół ratusza? Dyrektor kaliskego Muzeum - Sylwia Kucharska, ma nadzieję przynajmniej na podjęcie dyskusji w tym temacie przez włodarzy miasta.

"Opcje są dwie: albo zasypać, albo eksponować. Mam nadzieję, że trzecia opcja pt. "odbudować" w ogóle nie wchodzi w grę. My uważamy, że należałoby jednak jeszcze raz pochylić się nad rozważeniem zabezpieczenia i zasypania tego miejsca. W tej chwili w konserwatorstwie ten nurt związany z konserwowaniem, zabezpieczaniem, dokumentacją, renonstrukcja 3D i digitaliacją jest o wiele bardziej powszechny. Zabytki po prostu się dokumentuje dla przyszłych pokoleń i zasypuje" - powiedziała radiuCENTRUM Sylwia Kucharska, dyrektor kaliskiego Muzuem.


na fot.: Sylwia Kucharska / dyrektor MOZK

Gdyby nowa koncepcja znalazła wystarczające potwierdzenie w dalszych badaniach naukowych i uzyskała akceptację autorytetów archeologii, należałoby jeszcze dokonać wykreślenia odkopanego 3 lata temu obiektu z rejestru zabytków. Decyzja o wpisie do rejestru - wg członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza - została podjęta przedwcześnie.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).