Puchar Recyklingu

Puchar Recyklingu otrzymał Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu. Konkurs już po raz 22. zorganizowała Krajowa Izba Gospodarcza, której taka inicjatywa jest jedynym w Polsce przedsięwzięciem oceniającym w sposób kompleksowy selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie.
Nagrodę podczas uroczystej gali w Poznaniu odebrał Jan Adam Kłysz - przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina.

"To dla nas jest duża wartość, bowiem wśród wszystkich krajowych instalacji znaleźliśmy uznanie tej instytucji, która działa również w granicach całego kraju i ma dużą wiedzę na temat gospodarki odpadami. Puchar Recyklingu pokazuje, że w takim zakładzie jak nasz dużo się robi na rzecz odzyskania jak największej ilości - z całej masy odpadów - tych, które mogą być dalej przetworzone, stąd też jest to dla nas szczególna nagroda, bo przecież temu służy nasz zakład."

Konkurs nie tylko wyłania i nagradza podmioty, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, ale także te, które dodatkowo prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną.
"Nagroda jest docenieniem pracy m.in. całej załogi Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"" - dodał radiuCENTRUM Jan Kłysz.


na fot. w środku: Jan Adam Kłysz / przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina

"Pierwsze co zrobiłem po przywiezieniu Pucharu, to wręczyłem go moim pracownikom, bo dzięki pracy tych ludzi, to uznanie ma swoje odzwierciedlenie i to ich praca ma sens, bo przecież to oni każdą swoją cegiełką dokładają się do takiej opinii Krajowej Izby Gospodarczej."

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” powstał w 1998 roku. Skupia obecnie 23 miasta i gminy z województwa wielkopolskiego i łódzkiego na łącznym obszarze 2 000 km2, zamieszkałym przez ok. 320 000 mieszkańców.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).