Przerwany remont

Stanął generalny remont Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Wykonawca prac - firma CCHP Energia 2 z Ostrzeszowa zeszła kilka tygodni temu z placu budowy, bowiem - jak wynika z wypowiedzi właściciela firmy w mediach publicznych, remont ujawnił nieprzewidziane w umowie zadania, na które brak jest dokumentacji projektowej. Tymczasem z zawartego kontraktu wynika, że w takich sytuacjach cały ciężar zmian zakresu prac ponosi wykonawca.

"W tej umowie zawarliśmy celowo taki zapis, który mówił, że jeśli pojawią się tego typu "niespodzianki", to do wszelkich zmian w projekcie budowlanym i uzgodnień z tym związanych zobowiązany jest wykonawca. Umowa została zaakceptowana, podpisana i my na tym się opieramy. Wykonawca natomiast kwestionuje ten zapis. My usiłowaliśmy iść mu na rękę i sami robiliśmy poprawki np. w projekcie elektrycznym. Ale nie możemy wydawać dodatkowych pieniędzy" - powiedziała radiuCENTRUM Sylwia Kucharska, dyrektor MOZK.

Placówka podlega samorządowi Województwa Wielkopolskiego, który finansuje remont i w przypadku niedoszacowania może dołożyć środków, co jest związane z urzędniczymi procedurami.

"Musimy zmieścić się w budżecie, który mamy. Jeśli są potrzebne dodatkowe pieniądze, to musimy najpierw zapytać naszego organizatora, czy on ma pieniądze na to, żeby nam dolożyć. Jest Zarząd, jest Sejmik, to są wszystkie etapy, które muszą to dofinansowanie zaakceptować. Samorząd zadeklarował, że jeśli pojawią się dodatkowe konieczne prace, te pieniądze zostaną przekazane. I my na to czekamy i to się wydarzy pod koniec września. A wykonawca był o tym poinformowany" - dodała dyrektor Kucharska.

Muzeum prowadzi w tej chwili inwentaryzację wykonanych prac, w celu rozliczenia z wykonawcą kolejnego etapu remontu. Czy wykonawca zdecyduje się wrócić i dokończyć prace, nie wiadomo. Jeśli nie, Muzeum będzie musiało rozpisać kolejny przetarg, który być może skierowany będzie do firm o wąskich specjalizacjach budowlanych, co może ułatwić znalezienie właściwych wykonawców.

Planowo remont miał się zakończyć z w grudniu. Teraz prawdopodobnie stanie się to w pierwszym kwartale 2021 roku.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).